skip to Main Content

Rekenhulp transitievergoeding

Je bent in de situatie belandt waarin je ontslag met wederzijds goedvinden krijgt en waarschijnlijk in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Hoe hoog is de vergoeding die je werkgever je moet betalen als je er recht op hebt? In dit artikel leggen we uit welke regels er voor de transitievergoeding van toepassing zijn, hoe je zelf de hoogte van je transitievergoeding kunt berekenen en hoe je de belasting op je transitievergoeding kunt verlagen of ontwijken.

Recht op de transitievergoeding

Je hebt als werknemer recht op een transitievergoeding als je op initiatief van je werkgever wordt ontslagen of wanneer je tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Je maakt ook aanspraak op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt omdat je werkgever nalatig is geweest of ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Geen recht op transitievergoeding

Er zijn uitzonderingen op het recht op transitievergoeding. Zo mag het ontslag niet het gevolg zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jou. Je hebt ook geen recht op een vergoeding als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. En indien je werkgever failliet of in surseance van betaling is gesteld, maak je er ook geen aanspraak op. Als laatste geldt dat je de wettelijke transitievergoeding niet krijgt als er een vergelijkbare vergoeding is opgenomen in je cao bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Hoogte transitievergoeding berekenen

De hoogte van je transitievergoeding wordt bepaald door de duur van je dienstverband en de hoogte van je bruto maandsalaris. Hoewel de berekening van deze minimale ontslagvergoeding wettelijk is vastgelegd, is de uitkomst daarvan voor iedereen verschillend. De maximale transitievergoeding ligt in 2022 op € 86.000 bruto, tenzij je een hoger jaarsalaris geniet. Dan geldt maximaal 1 bruto jaarsalaris. Dit maximum wordt overigens jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen.

Berekening transitievergoeding

Je hebt sinds 1 januari 2020 vanaf je eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dat geldt -in tegenstelling tot wat velen denken- ook als je in je proeftijd wordt ontslagen. De berekening is als volgt:

1.      Je ontvangt ⅓ maandsalaris per volledig gewerkt dienstjaar, ingaande vanaf je eerste werkdag;

2.      Bij een onvolledig dienstjaar wordt deze formule gehanteerd:

(bruto ontvangen salaris over begin of restant arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12 maanden).

Belasting op transitievergoeding

De belastingdienst ziet de transitievergoeding als inkomen uit (vroegere) arbeid. Dat wil zeggen dat je ontslagvergoeding belast is in box 1: inkomen uit arbeid. De belastingdruk is sowieso 37% maar loopt al snel op tot 49,5%. Er zijn gelukkig (eerlijke!) manieren om de belasting op je transitievergoeding te verlagen of zelf helemaal te voorkomen.

Belasting verlagen of ontwijken

Je kunt kosten voor outplacement of scholing aftrekken van de transitievergoeding. Kosten die je werkgever (in overleg met jou) maakt gedurende je vrijstelling van werk of het bevorderen van de inzetbaarheid binnen of buiten je organisatie, zijn ook aftrekbaar. Misschien heb je nog twee troeven in handen om helemaal geen belasting te betalen. Dat kan het geval zijn bij het benutten van (het restant) van je beschikbare jaarruimte of het middelen van je inkomen over een periode van 3 jaar.

Gratis rekenhulp transitievergoeding

Wil je een indruk krijgen hoe hoog jouw transitievergoeding zal zijn? Je kunt daarvoor de formule hanteren die in dit artikel is beschreven. Makkelijker is echter het gebruik van de gratis Rekenhulp Transitievergoeding. Daarmee kun je in 30 seconden de hoogte van je transitievergoeding berekenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top